FEelements.com

Đăng nhập FE Elements nhận ngay 2 lượt tải miễn phí hàng ngày

Thông báo Bản quyền Tài nguyên FE

FEElements.com cung cấp dịch vụ tải lên, tải xuống và phổ biến các tác phẩm theo hướng dẫn của người dùng và luôn coi trọng việc bảo vệ bản quyền trực tuyến và các quyền sở hữu trí tuệ khác cũng như quyền và lợi ích của người dùng.

Là một nhà cung cấp dịch vụ mạng, FE Elements không có đủ khả năng giám sát đối với việc tái bản bất hợp pháp và vi phạm bản quyền. Vì vậy, người dùng được khuyến khích thực hiện giám sát toàn diện các tác phẩm trên trang web. Khi chủ sở hữu bản quyền gửi cáo buộc vi phạm hoặc trình bày tuyên bố về bản quyền, FE Elements sẽ xác minh và xem xét các khiếu nại và báo cáo trong lần đầu tiên và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý liên quan như gỡ bỏ và xóa các tác phẩm vi phạm theo luật và quy định liên quan và các quy tắc liên quan của trang web này, đồng thời áp dụng các hình phạt tương ứng đối với người dùng liên quan đến vi phạm.

 

Kênh báo cáo bản quyền

Vui lòng gửi thư thông báo đến các kênh FE thiết lập để tiếp nhận các khiếu nại và thông báo vi phạm bản quyền

 Email: adfeelements@gmail.com

Fanpage chính thức :https://www.facebook.com/DohoaFE

 (giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9: 30-18: 00)

Thỏa thuận bản quyền quốc tế 

 

CC0 1.0 Universal ( CC0 1.0 )

Có thể được sử dụng cho mục đích thương mại, học tập và giao tiếp.

Không cần chữ ký để sử dụng.

Bạn có thể tải xuống và sửa đổi tài liệu này theo ý muốn.

Để biết chi tiết về giao thức, vui lòng tham khảo "CC0 1.0"

Public Domain Mark 1.0

Có thể được sử dụng cho mục đích thương mại, học tập và giao tiếp.

Không cần chữ ký để sử dụng.

Bạn có thể tải xuống và sửa đổi tài liệu này theo ý muốn.

Để biết chi tiết về giao thức, vui lòng tham khảo "PDM 1.0"

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Nó có thể được sử dụng cho mục đích thương mại, học tập và giao tiếp.

Bạn có thể tải xuống và sửa đổi tài liệu này theo ý muốn.

Không thể được ký.

Không có hạn chế bổ sung.

Để biết chi tiết về thỏa thuận, vui lòng tham khảo "CC BY 4.0"

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

Bạn có thể tải xuống và sửa đổi tài liệu này theo ý muốn.

Không thể được ký.

Các tác phẩm đã sửa đổi có thể không được phân phối.

Không có hạn chế bổ sung.

Để biết chi tiết về thỏa thuận, vui lòng tham khảo "CC BY-ND 4.0"


 

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Nó có thể được sử dụng cho mục đích thương mại, học tập và giao tiếp.

Bạn có thể tải xuống và sửa đổi tài liệu này theo ý muốn.

Không thể được ký.

Nó có thể không được phân phối theo cùng một thỏa thuận cấp phép như thỏa thuận cấp phép ban đầu.

Không có hạn chế bổ sung.

Để biết chi tiết về thỏa thuận, vui lòng tham khảo "CC BY-SA 4.0"

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Có thể học hỏi, giao tiếp và sử dụng.

Bạn có thể tải xuống và sửa đổi tài liệu này theo ý muốn.

Không sử dụng cho mục đích thương mại.

Không thể được ký.

Không có hạn chế bổ sung.

Để biết chi tiết về thỏa thuận, vui lòng tham khảo "CC BY-NC 4.0"

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Có thể học hỏi, giao tiếp và sử dụng.

Bạn có thể tải xuống và sửa đổi tài liệu này theo ý muốn.

Không sử dụng cho mục đích thương mại.

Không thể được ký.

Nó có thể không được phân phối theo cùng một thỏa thuận cấp phép như thỏa thuận cấp phép ban đầu.

Không có hạn chế bổ sung.

Để biết chi tiết về thỏa thuận, vui lòng tham khảo "CC BY-NC-SA 4.0"

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

 

Có thể học hỏi, giao tiếp và sử dụng.

Không sử dụng cho mục đích thương mại.

Không thể được ký.

Các tác phẩm đã sửa đổi có thể không được phân phối.

Không có hạn chế bổ sung.

Để biết chi tiết về thỏa thuận, vui lòng tham khảo "CC BY-NC-ND 4.0"


 

NonCommercial Sampling Plus 1.0

Có thể học hỏi, giao tiếp và sử dụng.

Không sử dụng cho mục đích thương mại.

Không thể được ký.

Không được bỏ sót thỏa thuận cấp phép của tác phẩm gốc khi phân phối nó.

Vui lòng tham khảo "NonCommercial-Sampling + 1.0

Sampling Plus 1.0

Nó có thể được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc lấy mẫu.

Không thể được ký.

Không được bỏ sót thỏa thuận cấp phép của tác phẩm gốc khi phân phối nó.

Để biết chi tiết về giao thức, vui lòng tham khảo “Sampling Plus 1.0"


 

GNU General Public License

Nó có thể được sử dụng cho mục đích thương mại, học tập và giao tiếp.

Bạn có thể tải xuống và sửa đổi tài liệu này theo ý muốn.

Sử dụng mà không xuất bản bản quyền và tuyên bố từ chối trách nhiệm.

Không thể thực hiện sửa đổi nếu không khai báo sửa đổi và không đánh dấu ngày sửa đổi.

Phần mềm được phát triển dựa trên giao thức không được có nguồn mở.

Để biết chi tiết về thỏa thuận, vui lòng tham khảo "GPL 3.0"

GNU Lesser General Public License

Nó có thể được sử dụng cho mục đích thương mại, học tập và giao tiếp.

Bạn có thể tải xuống và sửa đổi tài liệu này theo ý muốn.

Sử dụng mà không xuất bản bản quyền và tuyên bố từ chối trách nhiệm.

Không thể thực hiện sửa đổi nếu không khai báo sửa đổi và không đánh dấu ngày sửa đổi.

Phần mềm được phát triển dựa trên giao thức có thể là mã nguồn đóng khi được kết nối và gọi, nếu không nó phải là mã nguồn mở.

Để biết thông tin đầy đủ vui lòng tham khảo

Để biết chi tiết về thỏa thuận, vui lòng tham khảo "LGPL 3.0"

OPENGAMEART  License

Nó có thể được sử dụng cho mục đích thương mại, học tập và giao tiếp.

Bạn có thể tải xuống và sửa đổi tài liệu này theo ý muốn.

Không thể được ký.

Vui lòng tham khảo "OGA-BY 3.0" để biết thông tin đầy đủ

 

 

Bản quyền không xác định

FEElements.com nỗ lực cung cấp đầy đủ thông tin bản quyền tác phẩm, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nên có thể không xác định được nguồn chính xác của một số ít tác phẩm. Bản quyền của các tác phẩm không rõ bản quyền thuộc về tác giả gốc, người dùng nếu có nhu cầu sử dụng nên liên hệ với tác giả gốc để xin phép. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh do sử dụng trái phép,FEElements.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Mẹo về Bản quyền

Các tài nguyên được upload lên FE Elements luôn được hiển thị thông tin về bản quyền có thể sử dụng rõ ràng. Hãy đỗi chiếu với các quyền lợi bản quyền quốc tế để sử dụng đúng mục đích của bạn.

 

Để lại Email của bạn cho chúng tôi để cập nhật Hơn 30 tài nguyên mới mỗi ngày