FEelements.com

Đăng nhập FE Elements nhận ngay 2 lượt tải miễn phí hàng ngày

Điều khoản & Điều kiện khi đăng kí sử dụng  FEElements.com

1. Nhắc nhở về điều khoản 

Các tiêu đề của mỗi điều khoản chỉ được sử dụng để giúp bạn hiểu chủ đề được trình bày trong điều khoản, và không ảnh hưởng hoặc hạn chế ý nghĩa hoặc cách giải thích các điều khoản của thỏa thuận này. Để bảo vệ quyền và lợi ích của chính mình, bạn nên đọc kỹ các cách diễn đạt cụ thể của từng điều khoản.

Trước khi bạn nhấp để đồng ý với thỏa thuận này trong quá trình đăng ký ứng dụng, bạn nên đọc kỹ thỏa thuận này. Vui lòng đảm bảo đọc kỹ và hiểu đầy đủ nội dung của từng điều khoản, đặc biệt là các điều khoản miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý, luật hiện hành và điều khoản giải quyết tranh chấp. Các điều khoản loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý sẽ được in đậm và bạn nên đọc kỹ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thỏa thuận, bạn có thể tham khảo dịch vụ khách hàng của FE Elements (FEELS).

Khi bạn điền đầy đủ thông tin theo trang đăng ký, đọc và đồng ý với thỏa thuận này, và hoàn thành mọi thủ tục đăng ký, có nghĩa là bạn đã đọc đầy đủ, hiểu và chấp nhận tất cả các nội dung của thỏa thuận này, đồng thời đạt được thỏa thuận với FEElements.com để trở thành "người dùng" trang web FEElements.com. Trong quá trình đọc thỏa thuận này, nếu bạn không đồng ý với thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều khoản nào của nó, bạn nên dừng ngay quá trình đăng ký. Nếu bạn chưa đăng ký quy trình đăng ký, hoặc đã trở thành người dùng đã đăng ký của FEElements (FEELS) trước khi thỏa thuận này có hiệu lực, bằng cách truy cập và / hoặc sử dụng FEElements (FEELS), bạn đồng ý chấp nhận toàn bộ nội dung của thỏa thuận này. , nếu không, vui lòng Không truy cập hoặc sử dụng trang web của nền tảng FEElements (FEELS).

2. Phạm vi của thỏa thuận người dùng

2.1 Đối tượng của hợp đồng

Thỏa thuận này do bạn và người điều hành FEElements.com cùng ký kết và thỏa thuận này có hiệu lực theo hợp đồng giữa bạn và người điều hành FEElements.com.

Theo thỏa thuận này, các nhà điều hành của FEELSlements có thể được thay đổi theo sự điều chỉnh kinh doanh của FEElements.Sau khi thay đổi, các nhà điều hành của FEElements sẽ thực hiện thỏa thuận này với bạn và việc cung cấp dịch vụ cho bạn sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn theo thỏa thuận này.

2.2 Thỏa thuận bổ sung

Do sự phát triển nhanh chóng của ngành Internet, các điều khoản quy định trong thỏa thuận do bạn và FEELS ký kết này không liệt kê đầy đủ và bao hàm tất cả các quyền và nghĩa vụ giữa bạn và FEELS, và các thỏa thuận hiện có không thể được đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của sự phát triển trong tương lai. Do đó, các tuyên bố và chính sách liên quan do FEELS công bố, và các quy định và thỏa thuận liên quan của FEElements.com là những thỏa thuận bổ sung cho thỏa thuận này, không thể tách rời thỏa thuận này và có cùng hiệu lực pháp lý. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ của FEELS, có nghĩa là bạn đồng ý với thỏa thuận bổ sung nêu trên.

3. Đăng ký và sử dụng tài khoản

3.1 Chứng chỉ Người dùng

Bạn xác nhận rằng, trước khi bắt đầu quy trình đăng ký sử dụng dịch vụ FEELS, bạn phải có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu bạn không có năng lực hành vi dân sự nói trên phù hợp với hành vi của mình thì bạn và người giám hộ của bạn phải chịu mọi hậu quả phát sinh theo quy định của pháp luật.

3.2 Mô tả tài khoản

[Mua tài khoản] Sau khi bạn điền thông tin như được nhắc trên trang đăng ký, đọc và đồng ý với thỏa thuận này, và hoàn tất tất cả các thủ tục đăng ký, bạn có thể có được tài khoản của  FEELS và trở thành người dùng của FEELS.

[Sử dụng tài khoản] Bạn có quyền sử dụng Google,Facebook mà bạn ràng buộc tài khoản FEELS của mình để bên thứ ba ủy quyền đăng nhập vào FEELS. Vì tài khoản FEELS của bạn được liên kết với thông tin cá nhân của bạn và thông tin doanh nghiệp nên chỉ bạn mới có thể sử dụng tài khoản FEELS của bạn. Bạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp cho phép bên thứ ba sử dụng tài khoản FEELS của bạn hoặc lấy thông tin tài khoản của bạn mà không có sự đồng ý của FEELS. Bạn sẽ bồi thường mọi tổn thất cho FEElements.com nếu ủy quyền  tài khoảng mà không có sự đồng ý của chúng tôi .FEELS có ​​quyền đóng băng tài khoản của bạn và sẽ không hoàn lại các quyền chưa sử dụng của tài khoản. Nếu FEELS xác định rằng việc sử dụng tài khoản của bạn có thể gây nguy hiểm cho bảo mật tài khoản của bạn và / hoặc bảo mật thông tin FEELS, Chúng tôi có thể từ chối cung cấp các dịch vụ tương ứng hoặc chấm dứt thỏa thuận này.

[Chuyển tài khoản] Vì tài khoản người dùng được liên kết với thông tin tín dụng của người dùng, bạn chỉ có thể chuyển tài khoản nếu có sự đồng ý của FEElements.com và quy trình chuyển tài khoản người dùng quy định trong các quy tắc của  FEELS. Sau khi tài khoản của bạn được chuyển, các quyền và nghĩa vụ trong tài khoản sẽ được chuyển cùng nhau. Ngoài ra, bạn không được chuyển nhượng, tặng, cho mượn, cho thuê hoặc bán tài khoản FEELS của mình dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không  FEELS có quyền truy cứu trách nhiệm của bạn nếu bạn vi phạm hợp đồng và bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ đó.

[Xác thực tên thật] Với tư cách là nhà điều hành FEElements.com, để giúp bạn sử dụng tốt hơn các dịch vụ của FEELS và đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của bạn, FEELS có ​​thể yêu cầu bạn hoàn thành việc xác thực tên thật theo các yêu cầu của FEELS .

[Khôi phục tài khoản] Nếu tài khoản của bạn không được đăng nhập trong một thời gian dài, FEELS có quyền hủy tài khoản đó và các hoạt động dọn dẹp khác. Tài khoản của bạn sẽ không thể đăng nhập vào FEELS được nữa và các dịch vụ tương ứng sẽ bị chấm dứt tại cùng thời gian. Trước khi xóa các tài khoản đó, FEELS sẽ thông báo cho bạn bằng các phương tiện liên lạc mà bạn đã cung cấp.

[Hạn chế tải xuống tài khoản] FEELS cấp cho mỗi tài khoản đủ điều kiện để tải xuống các tác phẩm thông qua chương trình chính thức của trang web nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định, nhưng với tư cách là quản trị viên trang web,FEELS có ​​quyền bảo vệ tài khoản và các quy tắc hoạt động của trang web, và tại đồng thời đưa ra các hạn chế Tải xuống nhất định (chẳng hạn như tải xuống tần suất cao và quy mô lớn, chẳng hạn như hơn 10 lượt tải xuống trong một giây và hơn 20 lượt tải xuống trong một ngày, tạm thời hạn chế tải xuống) và không chịu trách nhiệm pháp lý về việc này. FEELS cung cấp cho người dùng cách thức để khiếu nại, nhưng FEELS có quyền quyết định có mở giới hạn tải xuống hay không tùy theo tình hình cụ thể của người dùng.

3.3 Quản lý thông tin đăng ký

3.3.1 Đúng và hợp pháp

Khi sử dụng dịch vụ của FEELS, bạn nên cung cấp thông tin của bạn (bao gồm tên và địa chỉ email, số điện thoại liên lạc, địa chỉ liên lạc, v.v.) một cách chính xác và đầy đủ theo hướng dẫn trên trang của chúng tôi để FEELS có ​​thể liên hệ với bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có nghĩa vụ duy trì tính xác thực và hợp lệ của thông tin bạn cung cấp.

Tên tài khoản bạn đặt không được vi phạm pháp luật và quy định quốc gia và quy định của FEELS về quản lý tên tài khoản, nếu không FEELS có thể tạm dừng hoặc hủy tên tài khoản của bạn và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Bạn hiểu và cam kết rằng tên tài khoản, ảnh đại diện, hồ sơ và các thông tin đăng ký khác của bạn sẽ không chứa thông tin bất hợp pháp hoặc xấu, và sẽ không sử dụng gian lận, các tổ chức liên kết hoặc những người nổi tiếng xã hội và bạn sẽ tuân thủ luật pháp và quy định, hệ thống xã hội chủ nghĩa, quốc gia Có bảy điểm mấu chốt: lợi ích, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, trật tự công cộng, đạo đức xã hội và tính xác thực của thông tin.

Bạn đồng ý và cho phép rằng, để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn và đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của bạn,FEElements.com có ​​thể dựa trên số điện thoại di động, số ID và các thông tin khác mà bạn cung cấp, hỏi về dịch vụ số căn cước công dân của quốc gia, các nhà khai thác viễn thông, Các đơn vị đáng tin cậy như các tổ chức dịch vụ tài chính bắt đầu truy vấn về tính xác thực của danh tính người dùng, hồ sơ tín dụng của người dùng và tình trạng hợp lệ của số điện thoại di động của người dùng.

 

3.3.2 Cập nhật bảo trì

Trong trường hợp pháp luật quy định rõ ràng FEELS phải xác minh thông tin của một số người dùng, FEELS sẽ kiểm tra và xác minh thông tin của bạn tùy từng thời điểm theo quy định của pháp luật, và bạn nên hợp tác cung cấp thông tin mới nhất, Đúng và đầy đủ.

Nếu FEELS không liên lạc được với bạn theo thông tin bạn đã cung cấp lần trước, bạn không cung cấp thông tin kịp thời theo yêu cầu của FEELS, hoặc thông tin bạn cung cấp rõ ràng là sai sự thật, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm. 

3.4 Thông số kỹ thuật bảo mật tài khoản

Tài khoản của bạn được thiết lập cho bạn và do bạn giữ. Chúng tôi khuyên bạn nên chăm sóc tài khoản của mình và đảm bảo rằng bạn đăng xuất vào cuối mỗi phiên truy cập internet và rời  FEELS theo đúng các bước.

Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những tổn thất và hậu quả của tài khoản do bạn chủ động tiết lộ hoặc bị người khác tấn công hoặc lừa đảo.

Tài khoản của bạn chỉ dành cho mục đích sử dụng của riêng bạn và không được cho người khác mượn hoặc chia sẻ để sử dụng. Khi tài khoản của bạn bị sử dụng mà không được phép, bạn phải thông báo ngay cho FEElements.com, nếu không việc sử dụng trái phép sẽ được coi là hành vi của chính bạn và bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi tổn thất và hậu quả.

Ngoại trừ lỗi của FEELS, bạn phải chịu trách nhiệm về mọi kết quả hành vi trong tài khoản của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký nhiều thỏa thuận trực tuyến, xuất bản thông tin, mua hàng hóa và dịch vụ, và tiết lộ thông tin, v.v.).

Nếu bạn phát hiện thấy bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tài khoản của mình để đăng nhập vào FEElements.com hoặc các tình huống khác có thể dẫn đến việc đánh cắp hoặc mất tài khoản của bạn, bạn nên thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Bạn hiểu rằng sẽ mất thời gian hợp lý để FEELS thực hiện hành động đối với bất kỳ yêu cầu nào của bạn.

4. Các dịch vụ và thông số kỹ thuật của FEElements.com

4.1 Dịch vụ FEELS

Chúng tôi cung cấp cho bạn  các dịch vụ sau:

1) Các dịch vụ trang web FEElements.com;

2) Dịch vụ thành viên FEELS (trả phí) (sau đây gọi là "dịch vụ thành viên"); Đối với các dịch vụ mạng trả phí, FEELS sẽ đưa ra lời nhắc rõ ràng cho người dùng trước khi sử dụng và chỉ người dùng xác nhận rằng khách hàng sẵn sàng thanh toán phí liên quan theo lời nhắc, Người dùng chỉ có thể sử dụng các dịch vụ mạng trả phí đó. Nếu người dùng từ chối thanh toán các khoản phí liên quan, FEELS có quyền không cung cấp các dịch vụ mạng trả phí đó cho người dùng.

3) Dịch vụ tải lên và chia sẻ hình ảnh, tài liệu gốc (sau đây gọi là "dịch vụ tải lên nội dung");

4) Dịch vụ tìm kiếm FEELS (sau đây gọi là "dịch vụ tìm kiếm");

5) Dịch vụ tải xuống FEELS (sau đây gọi là "dịch vụ tải xuống")

6) Các công nghệ và / hoặc dịch vụ khác (sau đây gọi là "các công nghệ và dịch vụ khác") do FEELS cung cấp.

(Các dịch vụ trên được gọi chung là “Dịch vụ Mạng lưới FEELS”).

4.2 Thông số kỹ thuật dịch vụ

Bạn có thể tải lên, xuất bản hoặc truyền tải nội dung có liên quan trên FEElements.com thông qua các dịch vụ của  FEELS, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, phần mềm, chương trình, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video, âm thanh và video, liên kết và thông tin khác hoặc các thông tin khác tài liệu (bên dưới "Nội dung"), nhưng bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung này.

Xét về bản chất của các dịch vụ được cung cấp bởi nền tảng  FEELS là một bảng thông báo điện tử (BBS), thông tin nội dung của các tác phẩm trên nền tảng FEELS được cung cấp và tải lên bởi người dùng và người dùng sẽ chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng đối với tất cả các thông tin được cung cấp và tải lên.

Mục đích của việc tái bản các tác phẩm (bao gồm cả nội dung diễn đàn) trên nền tảng của  FEELS là nhằm mục đích truyền tải thêm thông tin, điều này không có nghĩa là FEELS đồng ý với quan điểm của mình hoặc đã xác nhận tính xác thực của nội dung đó.

Trừ khi được chứng minh ngược lại, trang web này coi bạn là chủ sở hữu bản quyền của nội dung bạn tải lên, xuất bản hoặc truyền tải trên trang web này. Bạn cần đảm bảo rằng bạn có tất cả quyền sở hữu đối với các tác phẩm được tải lên trang web FEELS thông qua dịch vụ mạng FEELS, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tác giả hoặc ủy quyền hợp pháp về bản quyền, ủy quyền chân dung mẫu, ủy quyền quyền tài sản và các quyền pháp lý liên quan khác. Đồng thời, đảm bảo rằng các tác phẩm được tải lên sẽ không vi phạm hoặc vi phạm bản quyền, quyền sáng chế, quyền nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, quyền riêng tư, quyền danh tiếng, quyền chân dung, quyền sở hữu, quyền công khai hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của các bên thứ ba.

Bằng cách tải lên, xuất bản hoặc truyền tải nội dung bằng dịch vụ FEELS, điều đó có nghĩa là bạn có quyền và đồng ý cấp cho FEELS quyền lưu trữ, sử dụng, xuất bản và sao chép nội dung, sửa đổi, truyền thông mạng vĩnh viễn, không thể thu hồi và miễn phí trên toàn thế giới. , chuyển thể, xuất bản, dịch thuật, tạo ra các tác phẩm phái sinh, quyền phổ biến, biểu diễn và hiển thị; quyền kết hợp tất cả hoặc một phần nội dung vào bất kỳ hình thức tác phẩm, phương tiện, công nghệ nào khác; Đối với thiết bị đầu cuối máy tính, thiết bị đầu cuối thông tin di động (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết bị liên lạc di động như điện thoại di động và máy tính bảng thông minh, v.v.), thiết bị phát lại âm thanh và video kỹ thuật số cầm tay, thiết bị thu TV (thiết bị thu tín hiệu tương tự, thiết bị thu tín hiệu số, Quyền cung cấp các dịch vụ như tải thông tin , truyền dữ liệu, quảng cáo và công khai có liên quan.

Bạn đồng ý tuân theo các luật và quy định sau trong quá trình sử dụng các dịch vụ nền tảng của chúng tôi: Luật của Cộng hòa XHCN Việt Nam về Bảo vệ Bí mật Nhà nước, Luật Bản quyền của Cộng hòa XHCN Việt Nam, Quy định của nhà nước CHXHCN Việt Nam về Bảo vệ An ninh của Hệ thống Thông tin Máy tính và Bảo vệ các Quy định về Phần mềm Máy tính, Quy định về Quản lý Dịch vụ Bản tin Điện tử trên Internet, Quy định về Bảo vệ Quyền Phổ biến Mạng Thông tin và các luật và quy định khác liên quan đến các quy định về máy tính và Internet. Trong mọi trường hợp, một khi chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng hành động của bạn có thể vi phạm các luật và quy định nêu trên, chúng tôi có thể chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho bạn bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

4.3 Thay đổi, Gián đoạn hoặc Chấm dứt Dịch vụ

4.3.1 Thay đổi và chấm dứt dịch vụ

Xét về tính đặc thù của các dịch vụ mạng, người dùng đồng ý rằng FEELS có quyền thay đổi, ngắt hoặc chấm dứt một phần hoặc tất cả các dịch vụ mạng (bao gồm cả các dịch vụ mạng trả phí) bất kỳ lúc nào. Nếu dịch vụ mạng bị thay đổi, bị gián đoạn hoặc bị chấm dứt là dịch vụ mạng miễn phí,FEELS không cần thông báo cho người dùng và không cần chịu bất kỳ trách nhiệm nào với bất kỳ người dùng nào hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; nếu dịch vụ mạng bị thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt là một dịch vụ mạng trả phí,FEELS Trang web sẽ thông báo trước cho người dùng về những thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt.

4.3.2 Bảo trì và sửa chữa dịch vụ

Người dùng hiểu rằng FEELS cần sửa chữa hoặc bảo trì nền tảng (chẳng hạn như trang web Internet) hoặc thiết bị liên quan cung cấp dịch vụ mạng một cách thường xuyên hoặc đột xuất, chẳng hạn như việc gián đoạn tính phí các dịch vụ mạng trong một thời gian hợp lý do đó Trường hợp, FEELS không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc này, nhưng FEELS nên thông báo trước càng nhiều càng tốt.

4.3.3 Chấm dứt dịch vụ

Trong trường hợp xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây, FEELS có quyền gián đoạn hoặc chấm dứt việc cung cấp các dịch vụ mạng (bao gồm cả các dịch vụ mạng trả phí) theo thỏa thuận này cho người dùng bất kỳ lúc nào mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào :

1) Thông tin cá nhân do người dùng cung cấp là không đúng sự thật;

2) Người dùng vi phạm các quy tắc sử dụng được quy định trong thỏa thuận này;

3) Người dùng không thanh toán phí dịch vụ tương ứng cho FEELS theo quy định khi sử dụng dịch vụ mạng trả phí.

4.4 Các thông số dịch vụ khác

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng FEELS của bạn và các dịch vụ liên quan khác của các đơn vị liên kết của FEELS, bạn cho phép FEELS chuyển thông tin bạn cung cấp và biểu mẫu trong quá trình đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ FEELS cho các đơn vị liên kết của FEELS và các công ty liên quan khác. Các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan, hoặc lấy thông tin bạn cung cấp và hình thành trong quá trình đăng ký và sử dụng các dịch vụ liên quan từ các nhà cung cấp dịch vụ liên quan khác như các công ty liên kết của FEELS.

Bạn hiểu và biết rằng nội dung và thông tin mà bạn tiếp xúc có nguồn gốc rộng rãi khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và FEELS không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính xác thực, tính khả dụng, bảo mật, tính toàn vẹn và hợp pháp của nội dung và thông tin đó. Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với nội dung và thông tin không chính xác, khó chịu, không phù hợp hoặc ghê tởm và bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm về điều này. FEELS không xác nhận, giới thiệu hoặc bày tỏ ý kiến ​​về bất kỳ nội dung và thông tin nào do người dùng tải lên, xuất bản hoặc truyền tải trên FEElements.com, cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ sai sót, khiếm khuyết và mất mát hoặc hư hỏng của bất kỳ nội dung và thông tin nào. Bạn chịu trách nhiệm về nội dung và Mọi việc sử dụng thông tin đều do bạn tự chịu rủi ro.

Bạn đồng ý rằng FEElements.com sẽ đặt quảng cáo thương mại hoặc bất kỳ loại thông tin thương mại nào khác theo nhiều cách khác nhau trong quá trình cung cấp dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn việc đặt quảng cáo trên bất kỳ vị trí nào của FEELS , trong nội dung bạn tải lên), bạn đồng ý chấp nhận rằng FEELS  sẽ gửi cho bạn các chương trình khuyến mãi hoặc thông tin thương mại có liên quan khác bằng email, tin nhắn văn bản tại chỗ, tin nhắn văn bản trên điện thoại di động, thông báo trên trang web hoặc các phương tiện khác.

4.5 Quy tắc sử dụng

Người dùng phải tuân thủ các nguyên tắc sau trong quá trình sử dụng dịch vụ mạng FEELS:

1 Tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan của nước CHXHCN Việt Nam;

2. Tuân thủ tất cả các giao thức mạng, quy định và thủ tục liên quan đến dịch vụ mạng FEElements.com;

3 Không sử dụng hệ thống dịch vụ mạng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;

4. Không sử dụng hệ thống dịch vụ mạng FEELS để thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của Internet;

5. Không được tải lên, hiển thị hoặc phổ biến bất kỳ thông tin sai trái, quấy rối, vu khống, lạm dụng, đe dọa, thô tục và khiêu dâm hoặc bất kỳ thông tin bất hợp pháp nào khác bằng cách sử dụng các dịch vụ mạng do  FEELS cung cấp;

6 Không vi phạm quyền bằng sáng chế, bản quyền, quyền thương hiệu, quyền danh tiếng, quyền chân dung, quyền riêng tư, quyền tài sản hoặc bất kỳ quyền hợp pháp nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào khác;

7. Không sử dụng hệ thống dịch vụ mạng  FEELS để thực hiện bất kỳ hành vi nào không có lợi cho  FEElements.com;

8. Nếu bạn phát hiện thấy bất kỳ hành vi sử dụng bất hợp pháp tài khoản người dùng hoặc lỗ hổng bảo mật nào trong tài khoản của mình, bạn nên thông báo ngay cho FEElements.com.

9. Người dùng mạng tải các tác phẩm của FEElements.com nên sử dụng chúng trong phạm vi cho phép và giấy phép của các tác phẩm. Chưa được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền, chỉ dùng để học tập và giao lưu, vui lòng không sử dụng vào mục đích khác. Đồng thời, người dùng tải tác phẩm phải tuân theo các quy định của Luật Bản quyền và các luật khác có liên quan, không xâm phạm quyền hợp pháp của trang web này và quyền tác giả.

5. Chi Phí tham gia

FEELS đã thanh toán rất nhiều chi phí cho các dịch vụ mà FEElements.com cung cấp cho bạn, Love Love Network có quyền thu cho bạn một khoản phí nhất định như chi phí duy trì trang web theo các quy định liên quan của chúng tôi.

6. Bảo vệ quyền riêng tư

6.1 Bảo vệ quyền riêng tư 

Bảo vệ người dùng là chính sách cơ bản của FEElements.com gao gồm  các dịch vụ mạng mà chúng tôi cung cấp ngoại trừ:

  • Nhận trước sự ủy quyền rõ ràng của người dùng;
  • Phù hợp với các luật và quy định có liên quan;
  • Phù hợp với các yêu cầu của các cơ quan chính phủ có liên quan;
  • Bảo vệ lợi ích của công chúng;
  • Nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

6.2 Hợp tác với bên thứ ba

FEElements.com có ​​thể hợp tác với bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ mạng liên quan cho người dùng. quyền riêng tư của người dùng. Dữ liệu đăng ký, v.v. được cung cấp cho bên thứ ba.

6.3  không tiết lộ thông tin cá nhân

Trên cơ sở không tiết lộ thông tin cá nhân của một người dùng duy nhất, FEELS có quyền phân tích toàn bộ cơ sở dữ liệu người dùng và sử dụng cơ sở dữ liệu người dùng cho mục đích thương mại.

7. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

7.1 Rủi ro phía người dùng

Người dùng đồng ý rõ ràng rằng những rủi ro tồn tại trong việc sử dụng dịch vụ mạng FEELS sẽ hoàn toàn do họ tự chịu; mọi hậu quả phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ mạng FEELS  cũng do họ tự chịu và Mạng FEELS  không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho người dùng.

7.2 Không cam kết đáp ứng mọi yêu cầu 

Chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ mạng sẽ đáp ứng các yêu cầu của người dùng, cũng như không đảm bảo rằng dịch vụ mạng sẽ không bị gián đoạn, cũng như không đảm bảo tính kịp thời, bảo mật và chính xác của dịch vụ mạng.

7.3 Đối với liên kết ngoài FEELS 

FEELS không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các liên kết bên ngoài được thiết lập. Để tạo sự thuận tiện cho người sử dụng FEELS sẽ kiểm soát và cung cấp cho người dùng các tài liệu pháp lý liên quan tới tài nguyên đang sử dụng.

7.4 Đối với trường hợp các lỗi bất khả khàng

Với việc gián đoạn dịch vụ mạng hoặc các lỗi khác do nguyên nhân bất khả kháng hoặc các lý do nằm ngoài khả năng kiểm soát của công ty, công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, nhưng sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu thiệt hại và ảnh hưởng đến người dùng.

7.5 Đối với chất lượng tài nguyên gốc

Người sử dụng đồng ý rằng công ty không cần chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các khuyết tật về chất lượng của các sản phẩm hoặc dịch vụ sau đây do công ty cung cấp cho người dùng và bất kỳ tổn thất nào do công ty gây ra:

1. Các dịch vụ mạng khác nhau được FEELS cung cấp miễn phí cho người dùng;

2. Bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được FEELS giới thiệu cho người dùng;

3. Tất cả các loại sản phẩm hoặc dịch vụ do FEELS cung cấp cho người sử dụng dịch vụ mạng trả phí.

8. Thiệt hại thanh lý

8.1 Người sử dụng đồng ý bảo vệ quyền lợi của FEELS và những người dùng khác trong đó bao gồm nhưng không Giới hạn ở phí luật sư, phí kiện tụng, phí trọng tài và các chi phí hợp lý khác):

1 Người dùng hoặc người khác sử dụng tài khoản người dùng vi phạm luật, quy định liên quan hoặc bất kỳ điều khoản nào theo thỏa thuận này;

2 Bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng tác phẩm vi phạm, biển thủ hoặc vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền riêng tư, danh tiếng, công khai, chân dung, tài sản hoặc sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác;

3 Các hành vi khác vi phạm hợp đồng này.

9. Sửa đổi Thỏa thuận

9.1 FEELS có quyền sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào.

9.2 Nếu bạn không đồng ý với sự sửa đổi của FEELS đối với các điều khoản liên quan của thỏa thuận này, người dùng có quyền ngừng sử dụng các dịch vụ mạng. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ mạng, có nghĩa là người dùng chấp nhận sửa đổi do FEELS thực hiện đối với các điều khoản liên quan của thỏa thuận này.

10. Dịch vụ thông báo

10.1 Theo thỏa thuận này, tất cả các thông báo cho người dùng bởi FEELS có ​​thể được gửi thông qua thông báo trên trang web, email hoặc chuyển thư thông thường; những thông báo đó được coi là đã được chuyển đến người nhận vào ngày gửi.

10.2 Thông báo của người dùng tới FEELS sẽ được gửi qua các thông tin liên hệ như địa chỉ gửi thư, số fax, địa chỉ e-mail, v.v..

11. Luật điều chỉnh

11.1 Việc ký kết, thực hiện và giải thích Thỏa thuận này cũng như việc giải quyết các tranh chấp sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp CHXHCN Việt Nam và tùy thuộc vào quyền tài phán của các tòa án Việt Nam.

11.2 Nếu có bất kỳ tranh chấp nào giữa hai bên về nội dung hoặc việc thực hiện thỏa thuận này thì hai bên cố gắng hết sức để giải quyết thông qua thương lượng hữu nghị; nếu thương lượng không thành thì một trong hai bên có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân nơi công ty được đặt.

12. Các quy định khác

12.1 Thỏa thuận này tạo thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa hai bên về các vấn đề đã thỏa thuận trong Thỏa thuận này và các vấn đề liên quan khác.

12.2 Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này không hợp lệ toàn bộ hoặc một phần hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực và ràng buộc.

12.3 Các tiêu đề trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và nên bỏ qua khi giải thích Thỏa thuận này.

12.4 Vui lòng sử dụng hợp lý tài khoản thành viên tải hàng loạt, nếu ác ý quẹt ảnh và lấy cắp ảnh, hệ thống sẽ tạm dừng chức năng tải tài khoản, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.

 

Để lại Email của bạn cho chúng tôi để cập nhật Hơn 30 tài nguyên mới mỗi ngày